Facebook

Brzuze - Gmina Przyjazna Pszczołom

W piątek 2 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Brzuze odbyło się spotkanie właścicieli pasiek z terenu gminy Brzuze. Omówione zostały główne problemy związane z pszczelarstwem oraz możliwe sposoby ich rozwiązania. Do istotnych działań, podejmowanych wśród mieszkańców, warto włączyć akcje informacyjne dotyczące ochrony pszczół oraz promocję nasadzeń roślin pożytkowych. Przedstawiono również możliwość uzyskania dofinansowania zakupu uli lub pszczelich rodzin i odkładów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Więcej informacji o dofinansowaniu uzyskać można także w Urzędzie Gminy Brzuze. W zebraniu, oprócz gości, uczestniczył wójt Jan Koprowski, zastępca przewodniczącego rady gminy Tomasz Maklakiewicz oraz Bartosz Kozłowski – prezes koła terenowego Polskiego Związku Pszczelarskiego w Rypinie. Gmina Brzuze w 2017 r. jako jedna z pierwszych w Polsce uzyskała tytuł „Gminy Przyjaznej Pszczołom”.

Start > Strona główna > Brzuze - Gmina Przyjazna Pszczołom
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości