Facebook

Remont drogi coraz bliżej

Gmina Brzuze, jako jedyna w powiecie rypińskim, otrzymała dofinansowanie z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Złożony jesienią ubiegłego roku wniosek o dotację na przebudowę drogi dojazdowej Ostrowite-Mościska na odcinku 2+035 km uzyskał pozytywną ocenę  i znalazł się na wysokiej pozycji rankingowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Remont zakłada ułożenie dwóch warstw  masy bitumicznej, budowę skrzyżowań i zjazdów na posesje. W ramach realizacji projektu powstanie również chodnik i przejście dla pieszych oraz przydrożne oświetlenie, dzięki którym poprawie ulegnie bezpieczeństwo pieszych i kierowców. W wyniku postępowania przetargowego realizacji zadania podejmie się firma PRD z Lipna.

Start > Inwestycje > Remont drogi coraz bliżej
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości