Facebook

Zgłaszanie strat w uprawach

Wójt Gminy Brzuze zwraca się do wszystkich rolników z terenu gminy o przekazanie danych o stratach w uprawach, związanych z nadmiernymi opadami atmosferycznymi w 2017 r. Informacje o braku możliwości zebrania plonów i wykonania zasiewów ozimin oraz o niewykonanych zabiegach agrotechnicznych spowodowanych rozmięknięciem gruntów i lokalnymi podtopieniami, prosimy przekazywać do sołtysów lub do Urzędu Gminy Brzuze, pokój nr 1 do 26 stycznia 2018 r. (piątek).
Zebrane materiały zostaną przesłane do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w celu zobrazowania sytuacji w województwie i przedstawieniu jej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dane stanowić będą podstawę do ewentualnego wystąpienia wojewody do ministerstwa o udzielenie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw.

Start > Strona główna > Zgłaszanie strat w uprawach
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości