Facebook

Prezentacja książki „Krajobraz ziemi dobrzyńskiej” w rypińskim muzeum

Na zaproszenie Dyrektora Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie Andrzeja Szalkowskiego, 24 listopada 2017 r., dr inż. Jan Koprowski zaprezentował publiczności książkę wydaną przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy pt. „Krajobraz ziemi dobrzyńskiej”. Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, środkom Województwa Kujawsko-Pomorskiego, środkom własnym Stowarzyszenia Dobrzyniacy oraz sponsorów. Prezentację poprzedził montaż słowno-muzyczny w wykonaniu Danuty Wiśniewskiej oraz Jacka Szablewskiego. Prezes stowarzyszenia i jednocześnie autor pracy przybliżył zgromadzonym tematykę publikacji, przedstawił walory krajobrazu przyrodniczego, przyrodniczo-kulturowego regionu. Świadomość konieczności ochrony tych dóbr oraz rola, jaką pełnią w promocji regionu wywołała ożywioną dyskusję wśród gości.

image
Start > Strona główna > Prezentacja książki „Krajobraz ziemi dobrzyńskiej” w rypińskim muzeum
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości