Facebook

Wnioski o środki funduszu soleckiego na 2018 rok

We wrześniu 2017 r. w gminie Brzuze odbyły się zebrania wiejskie, na których omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem lokalnej społeczności oraz poświęcone przyszłorocznemu funduszowi sołeckiemu. Mieszkańcy wszystkich siedemnastu sołectw zdecydowali o wyborze zadań, które przysłużą się poprawie życia mieszkańców. W 2018 roku w sołectwach gminy Brzuze przeprowadzone zostaną m.in.: remonty dróg, inwestycje w place zabaw, doposażanie wiejskich świetlic czy budowa ścieżki pieszo-rowerowej. Pula środków funduszu sołeckiego wyodrębnionych z budżetu gminy Brzuze wzrosła w porównaniu z rokiem obecnym i wynosi 306.247,71 zł dla wszystkich miejscowości.

Start > Strona główna > Wnioski o środki funduszu soleckiego na 2018 rok
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości