Facebook

Inwentaryzacja azbestu

Wójt gminy Brzuze informuje, że rozpoczyna się inwentaryzacja wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy w związku z inicjatywą opracowania „programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Brzuze”. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych obejmuje wszystkie zasoby na terenie gminy i pomocna będzie w opracowaniu programu, który jest niezbędny do złożenia wniosku o pokrycie kosztów usunięcia azbestu (demontaż i odbiór).

Pierwszy wniosek gmina zamierza złożyć w terminie do końca lutego 2012 r., dlatego proszę o potraktowanie sprawy, jako bardzo pilnej i złożenie załączonej ankiety do dnia 6 lutego 2012 roku.

- ogłoszenie
- ankieta

Start > Strona główna > Inwentaryzacja azbestu
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości