Facebook

Zmiany w przedszkolu

W Przedszkolu Samorządowym w Ostrowitem odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu gminy z rodzicami. Wójt Jan Koprowski omówił zagadnienia związane z realizacją założeń reformy edukacji na terenie gminy. Poinformował również o projekcie utworzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ostrowitem. W związku z koniecznością rezygnacji z prowadzenia zajęć w dotychczasowej siedzibie przedszkola, wynajmowanej od Krajowej Spółki Cukrowej, powstające w szkole oddziały mają na celu poprawę warunków nauczania i stworzenie warunków do rozwoju szkoły. W spotkaniu udział wzięli również radni: Zdzisława Wykpisz, Agata Potwardowska, Krzysztof Budziński, Błażej Makuch i Jan Wawrzyński, pracownicy samorządowi oraz wszyscy pracownicy przedszkola.

W poniedziałek, 27 lutego 2017 r. Rada Gminy Brzuze podejmie decyzję w sprawie przedszkola i sieci szkół z oddziałami przedszkolnymi oraz o sposobie wygaszenia działalności gimnazjum. Rozstrzygnięcia te następnie zostaną poddane ocenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Na tej podstawie do końca marca podjęte zostaną ostateczne uchwały.

Start > Strona główna > Zmiany w przedszkolu
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości