Facebook

Konkurs na realizację zadań sportowych w 2017 roku

21 lutego 2017 r. Wójt Gminy Brzuze wydał Zarządzenie 7/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2017 roku, powołania komisji konkursowej i regulaminu prac komisji oraz szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów, a w szczególności kryteriów oceny wniosków i kontroli wykonania zadań oraz określenia wzoru umowy na realizacje zadań w zakresie sportu.

- ogłoszenie
- regulamin
- wzór oferty
- wzór umowy
- wzór sprawozdania

Start > Strona główna > Konkurs na realizację zadań sportowych w 2017 roku
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości