Facebook

Informacja dla rodzin z dziećmi 3 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem informuje, że od stycznia 2017 r. wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać drogą elektroniczną.
Za pośrednictwem portalu internetowego empatia.mpips.gov.pl należy zalogować się w module ewnioski, wypełnić wniosek oraz dołączyć skany dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia: skan dowodów osobistych, aktu małżeństwa, aktów urodzenia dzieci, zaświadczenia o kontynuowaniu nauki szkolnej (po ukończeniu przez dziecko 18 lat) oraz orzeczenia o niepełnosprawności (dla dzieci posiadających orzeczenie).

Start > Strona główna > Informacja dla rodzin z dziećmi 3 Plus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości