Facebook

Chronione drzewa z rejestru zabytków

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzuze, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura we Włocławku przypomina, o konieczności uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wycinkę drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie Ustawy o ochronie przyrody oraz Ustawy o lasach zawierająca m.in. zapisy o zwolnieniu z pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów z terenów nieruchomości osób fizycznych nie obowiązują w odniesieniu do drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z przepisami Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Start > Strona główna > Chronione drzewa z rejestru zabytków
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości