Facebook

Budżet 2017 uchwalony

29 grudnia 2016 r. odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy, na której przyjęto kluczowe dla gminy akty. Podczas spotkania wójt gminy Jan Koprowski przedstawił radnym projekt uchwały budżetowej wraz z opiniami RIO i komisji rady. Zebrani wysłuchali również sprawozdań wójta i przewodniczących poszczególnych komisji  z bieżącej działalności. W trakcie sesji uchwalono m.in. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2022, uchwałę budżetową na rok 2017, a także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Po zakończeniu obrad przewodniczący rady Krzysztof Budziński zaprosił radnych i sołtysów do pamiątkowego zdjęcia.

image
Start > Strona główna > Budżet 2017 uchwalony
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości