Facebook

CEiDG dla przedsiębiorców

Od 1 lipca 2011 roku uruchomiona została przez Ministerstwo Gospodarki Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (tzw. CEiDG). Jest to elektroniczny rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępny pod adresem www.ceidg.gov.pl.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnej do CEiDG o funkcjonujących przedsiębiorcach. Z dniem przeniesienia wpisu do CEiDG organem ewidencyjnym staje się Minister Gospodarki. Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przed dniem 20 września 2008 roku w ZUS, KRUS lub urzędzie skarbowym i nie wykreślili wpisu z gminnej ewidencji również zostaną przekazani do CEiDG jako osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu. Dlatego zachęca się przedsiębiorców do aktualizowania posiadanych wpisów w ewidencji gminnej, aby stan wpisu zamieszczonego w CEiDG był zgodny ze stanem faktycznym i prawnym.

W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Brzuze figurują wpisy nieaktualne przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Wpisy te nie zwierają nr PESEL, nr NIP lub określenia przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

Zmiana wpisu w ewidencji gminnej nie podlega opłacie. Dokonać jej należy na wniosku o wpis CEiDG-1. Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Brzuze lub ze strony www.ceidg.gov.pl

 

Start > Strona główna > CEiDG dla przedsiębiorców
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości