Facebook

Inwestycje

Duszoty - kolejna droga w gminie

Rozpoczęła się przebudowa drogi z Duszot w sołectwie Ostrowite w kierunku Brzuzego. Na 2018 rok przewidziane jest wykonanie około 700 m odcinka drogi, który w kolejnych latach będzie rozbudowany do Brzuzego. Docelowo inwestycja połączy dwie drogi wojewódzkie, ułatwiając i skracając dojazd z Trąbina Rumunek, Dobrego. Stanowić będzie też zachodnią obwodnicę Ostrowitego. W Duszotach droga połączy się również ze ścieżką pieszo-rowerową, której przebieg samorząd gminy zaplanował po torowisku dawnej kolejki wąskotorowej.

image

Inwestycje w gminną infrastrukturę drogową

Trwa przebudowa drogi Kleszczyn-Małe Pole, ostatnie prace polegają na ułożeniu dwóch warstw masy bitumicznej. Do wykonania pozostało jeszcze formowanie poboczy i zjazdów. Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest na wrzesień. Jest to jedna z inwestycji drogowych realizowanych w gminie Brzuze w 2018 roku na wniosek mieszkańców. W kolejnych etapach planowane jest połączenie tej części Kleszczyna z Olendrami i Piskorczynem. Mimo wykonania wielu odcinków, w ostatnich latach istnieje ciągłe zapotrzebowanie na tego typu inwestycje.

image

Nowe oświetlenie dróg

Przygotowania do dożynek nie przerwały inwestycji gminnych. Po zakończeniu prac przy jednym z etapów rozbudowy oświetlenia drogowego w Ostrowitem, samorząd gminy rozpoczął podobną inwestycję wzdłuż drogi wojewódzkiej w Ugoszczu. Obecnie montowane są podstawy pod słupy oświetleniowe. Zakończenie prac przewidywane jest jeszcze we wrześniu. Nowe punkty oświetlające drogi powstały także m.in. w Somsiorach i Żałem.

image

Prace na drodze

Rozpoczęła się przebudowa odcinaka drogi Ugoszcz-Dąbrówka-Piórkowo. Obecnie trwają prace przy podbudowie. Następnie wykonana zostanie nawierzchnia. Zakończenie prac przewidziane jest na początku września.

image

Sezon inwestycji drogowych w Brzuzem

Trwają prace przy budowie gminnej drogi Ostrowite-Mościska o długości ponad 2 km. W poniedziałek rozpoczęto układanie drugiej warstwy masy bitumicznej. Wcześniej wykonana została podbudowa i położono pierwszą warstwę. Prace potrwają kilka dni.

image
Więcej artykułów…
Start
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości