Facebook

Inwestycje

Dotacja na dokończenie drogi Ostrowite-Łączonek

Wniosek Gminy Brzuze na przebudowę końcowego odcinka drogi gminnej Łączonek-Ostrowite o długości 830 m został rozpatrzony pozytywnie. Na początku tygodnia Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił listę operacji w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na pozycji 21 listy znalazła się droga wnioskowana przez naszą gminę z dotacją w wysokości ponad 0,5 mln zł. Po podpisaniu umowy samorząd gminy będzie mógł przystąpić do realizacji zadania. Droga będzie miała duże znaczenie w ruchu lokalnym pomiędzy Ostrowitem a Łączonkiem i Gulbinami.

Dotacje na zagospodarowanie terenów

Wniosek Gminy Brzuze o dotację na zagospodarowanie terenów w Ostrowitem nad jeziorem i w Kleszczynie przy nowobudowanej świetlicy uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i skierowany został do dalszych prac. Zadanie będzie realizowane w ramach działania „Kształtowanie przestrzeni publicznej” - ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość zadania oszacowana jest na ponad 850.000 tys. zł, w tym dotacja 546.519 zł.

Rozwój infrastruktury w Ugoszczu

Gmina Brzuze oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy realizuje wspólny projekt polegający na przebudowie chodnika w Ugoszczu. Równocześnie prowadzona jest inwestycja w infrastrukturę oświetleniową. Przy drodze w kierunku Brzuzego zaświeci 15 nowych energooszczędnych lamp ledowych. Obydwa zadania znalazły się wśród kilkudziesięciu tegorocznych inwestycji gminy Brzuze.

image

Nowy chodnik w Żałem

Samorząd gminy Brzuze realizuje kolejną inwestycję drogową. W centrum Żałego, u podnóża grodziska Kopiec, budowany jest chodnik. Jest to kontynuacja rozpoczętych przed kilkunastu laty chodników wzdłuż drogi powiatowej i gminnej. Zadanie jest realizowane na wniosek mieszkańców.

image

Granit wokół sanktuarium

Gmina Brzuze rozpoczęła przebudowę drogi gminnej w Studziance. Z przewidzianych do realizacji w tym roku prac, na odcinku około 150 m w pobliżu zabytkowej kapliczki, wykonywana jest nawierzchnia z kostki granitowej. Przygotowywane są również prace na około 500-metrowym odcinku w kierunku Bobrówca, gdzie docelowo ułożona zostanie nawierzchnia bitumiczna.

image
Więcej artykułów…
Start
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości