Facebook

Startowa

Nowe wyposażenie dla strażaków-ochotników

16 maja br. w Wichowie Aneta Jędrzejewska - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazała sprzęt strażacki dla czterech jednostek straży pożarnej z gminy Brzuze. Ochotnicy otrzymali wyposażenie służące podniesieniu gotowości bojowej oraz zwiększające bezpieczeństwo prowadzonych działań ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. OSP Dobre, OSP Gulbiny, OSP Trąbin i OSP Żałe wzbogaciły się o profesjonalne hełmy, piłę do betonu, aparat OD z czujnikiem bezruchu oraz agregat prądotwórczy.
W późniejszym terminie strażacy z OSP Giżynek otrzymają trzy komplety ubrań specjalnych.

image

Najpiękniejsze palmy w gminie Brzuze

W świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się we wtorek 14 maja br. podsumowanie X Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych. Przepiękne własnoręcznie wykonane palmy zdobiły uroczystą procesję Niedzieli Palmowej w kościele Św. Stanisława Kostki w Ostrowitem. Celem projektu było pogłębianie wiedzy o tradycji i kulturze związanej ze Świętami Wielkanocnymi, rozwój umiejętności oraz rozbudzanie poczucia piękna i estetyki we wszystkich grupach wiekowych. Komisja konkursowa dokonała oceny w czterech kategoriach: dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, osób dorosłych i wykonawców indywidualnych uwzględniając m.in. dobór i wykorzystanie zróżnicowanych materiałów, estetykę wykonania, a także inwencję twórczą.
W trakcie spotkania wójt Jan Koprowski, ksiądz proboszcz Zbigniew Morawski oraz członkowie komisji konkursowej: Irena Grunwald-Lewandowska, Stanisław Motylewski i Adam Łapkiewicz wręczyli uczestnikom dyplomy i nagrody.
W kategorii przedszkoli I miejsce za najpiękniejszą palmę otrzymały maluchy z przedszkola z Ostrowitego. Drugie miejsce komisja przyznała dla oddziału przedszkolnego (3-4 latki) Szkoły Podstawowej w Radzynku, trzecie miejsce ex aequo zajęli: Oddział „0” Szkoły Podstawowej w Trąbinie, Oddział Przedszkolny z Ugoszcza, Oddział Przedszkolny „0” Szkoły Podstawowej w Radzynku.
W kategorii szkół podstawowych rozstrzygnięcie przedstawia się jak następuje: pierwsze miejsce ex aequo otrzymali: klasa V Szkoły Podstawowej w Ugoszczu oraz klasa VII z wychowawczynią ze Szkoły Podstawowej w Ugoszczu. Drugie miejsca ex aequo zajęli uczniowie: klasy I–III Szkoły Podstawowej w Radzynku, klasy I Szkoły Podstawowej w Ostrowitem i klasy III Szkoły Podstawowej w Trąbinie. Trzecie miejsce ex aequo otrzymali: klasa II Szkoły Podstawowej w Trąbinie, klasa VII Szkoły Podstawowej w Radzynku, klasa I z rodzicami ze Szkoły Podstawowej w Trąbinie oraz klasa V Szkoły Podstawowej w Radzynku. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: klasa IV Szkoły Podstawowej w Radzynku i klasa V Szkoły Podstawowej w Trąbinie.
W kategorii indywidualnych wykonawców komisja przyznała pierwsze miejsce ex aequo dla: Anny Romanowskiej z Trąbina Rumunek, Krzysia Kalinowskiego z mamą Anitą ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem oraz Agnieszki i Hanny Lipińskich ze Szkoły Podstawowej w Trąbinie. Drugie miejsce ex aequo przyznano dla: Jagody Malisiewicz (kl. I) z Ostrowitego, Kacpra Witkowskiego – kl. I Szkoły Podstawowej w Radzynku, Roksany Malanowskiej i Oli Grajkowskiej z kl. IV Szkoły Podstawowej w Ostrowitem. Wyróżnienie otrzymały: Michalina Waniewska – kl. IV Szkoła Podstawowa w Ostrowite i Anastazja Wiśniewska – kl. VII ze Szkoły Podstawowej w Ugoszczu.
W kategorii osób dorosłych pierwsze miejsce ex aequo otrzymali: Sołectwo Brzuze oraz Koło Gospodyń Wiejskich Ugoszcz. Drugie miejsce ex aequo otrzymują: Akcja Katolicka Parafii Św. Stanisława Kostki w Ostrowitem, Koło Gospodyń Wiejskich Kleszczynki, Koło Gospodyń Wiejskich Giżynek, Gospodarstwo Opiekuńcze Gulbiny i Koło Gospodyń Wiejskich Gulbiny. Trzecie miejsce ex aequo przyznano dla: Koła Gospodyń Wiejskich Radzynek, Koła Gospodyń Wiejskich Ostrowite Kolonia, Koła Gospodyń Wiejskich Łączonek. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Koło Gospodyń Wiejskich Przyrowa-Mościska, Koło Gospodyń Wiejskich Piskorczyn, Koło Gospodyń Wiejskich Trąbin, Koło Gospodyń Wiejskich Żałe i Koło Gospodyń Wiejskich Trąbin Rumunki.
Komisja przyznała również Nagrody Specjalne za wysokość palm dla  Sołectwa Marianowo i Sołectwa Trąbin.
Tradycyjnie już w organizację konkursu aktywnie włączyła się Parafia św. Stanisława Kostki, sołectwa, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne gminy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w tym najstarszym w powiecie rypińskim i regionie konkursie palm.

image

Wypłata stypendiów szkolnych

Urząd Gminy Brzuze informuje, że wypłaty stypendiów socjalnych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. będą realizowane w dniach od 06 do 19 czerwca 2019 r. Decyzje stypendialne można odbierać osobiście w Urzędzie Gminy Brzuze - pokój nr 5.

Z wdzięcznością dla strażaków

Siódmego maja 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażaka, zorganizowane przez Gminę Brzuze przy współpracy z gminnym zarządem OSP w Brzuzem. Spotkaniu w którym uczestniczyli ochotnicy z Dobrego, Giżynka, Gulbin, Okonina, Ostrowitego, Trąbina i Żałego, przewodniczył prezes ZOG ZOSP RP Ryszard Kaźmierkiewicz. Wśród gości byli m.in. komendant PSP w Rypinie st. bryg. Grzegorz Łydkowski, prezes zarządu powiatowego ZOSP w Rypinie Jan Pankowski i komendant gminny  ZOSP Mieczysław Wardencki, który funkcję tę pełni od 35 lat. Gościem honorowym spotkania była Aneta Jędrzejewska – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Goście oraz wójt Jan Koprowski i przewodniczący rady gminy Krzysztof Budziński w wystąpieniach, przekazali serdeczne życzenia strażakom, wskazując jednocześnie na znaczenie ich trudnej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej służby.
Uhonorowano również zaproszoną na uroczystość zdobywczynię czwartego miejsca na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej Martynę Tomaszewską, która jest uczennicą  Szkoły Podstawowej w Ostrowitem. Pamiątkowe statuetki wręczono też strażakom ochotnikom i gościom.

image

Ostrzeżenie meteorologiczne

Urząd Gminy Brzuze przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przymrozkach.

Więcej artykułów…
Start
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości