Facebook

Startowa

Sesja absolutoryjna

Podczas sesji, która odbyła się 25 czerwca br. wójt Jan Koprowski otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 r. Wójt przedstawił Raport o stanie Gminy Brzuze w 2018 roku oraz odbyła się debata, która poprzedziła głosowanie radnych w sprawie udzielenia wotum zaufania. Po przedstawieniu przez przewodniczącego rady gminy Krzysztofa Budzińskiego pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Włocławku i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium radni jednogłośnie potwierdzili prawidłową realizację budżetu gminy.
Wójt podziękował wszystkim radnym za pozytywną ocenę pracy i udzielone wotum zaufania. Docenił inicjatywy i działania radnych, sołtysów i rad sołeckich – jako przedstawicieli Mieszkańców, przy tworzeniu budżetu i realizacji podjętych działań. Słowa podziękowań za zaangażowanie wójt skierował również do pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, dzięki którym mógł realizować zaplanowane zadania społeczno-gospodarcze.
W trakcie sesji wójt Jan Koprowski pogratulował przewodniczącemu rady gminy Krzysztofowi Budzińskiemu uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych. 28 maja br. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy miała miejsce obrona pracy doktorskiej Krzysztofa Budzińskiego pt. Jan Rudowski (1891-1945). Działacz społeczno-gospodarczy i polityczny.

image

Aktywnie w Ostrowitem

W ostatnią niedzielę sołtys, rada sołecka oraz radni z Ostrowitego przygotowali dla mieszkańców moc atrakcji i niespodzianek. Podczas festynu rodzinnego na najmłodszych czekali m.in. animatorzy z  kolorowymi bańkami, warsztaty cyrkowe i magiczne oraz dmuchane zjeżdżalnie i zamki. Filmy w  kinie sferycznym ukazały dzieciom trójwymiarowy świat pośród kolorowych efektów wizualnych i  niesamowitych efektów dźwiękowych. Uczestnicy chętnie brali udział w rodzinnych konkursach sportowych i zręcznościowych, a w nagrodę otrzymali personalizowane upominki z logo miejscowości. Niecodzienną atrakcją było również puszczanie wianków na wodę jeziora Ostrowite, o co zadbały panie z KGW Ostrowite Kolonia. Sołectwo przy organizacji pikniku wsparła również Gmina Brzuze.

image

IV Noc Świętojańska w Gulbinach

Już po raz czwarty mieszkańcy sołectw Gulbiny i Marianowo obchodzili magiczną Noc Kupały. W  sobotni wieczór 22 czerwca br. barwny korowód z wiankami oraz śpiewem przeszedł spod świetlicy na plażę przy jeziorze Długie. Imprezę na pomoście ubarwiły występy wokalne młodych artystów, przedstawienie pt. „Kopciuszek na wesoło” oraz konkurs na najciekawszy wianek. Po zachodzie słońca kolorowe świętojańskie wianki popłynęły przy dźwiękach muzyki po wodach jeziora. Na zakończenie sobótkowej nocy wszyscy bawili się przy ognisku. Organizatorami wydarzenia były rady sołeckie Gulbin i Marianowa.

image

LGD w gminie Brzuze

Stowarzyszenie LGD Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Region Północ we współpracy z Gminą Brzuze zorganizowało w niedzielę 23 czerwca 2019 r. piknik promujący wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Imprezę nad jeziorem Ostrowite uświetniły występy artystyczne uczniów szkół powiatu rypińskiego oraz indywidualnych wykonawców, m.in. z Borzymina, Skrwilna, Rypina, Wąpielska i gminy Brzuze. Słoneczna pogoda sprzyjała udanej zabawie, a obecni na pikniku chętnie uczestniczyli w ciekawych konkursach.

image

Zaproszenie na turniej siatkówki plażowej

W niedzielę 30 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 na plaży w Brzuzem odbędą się Otwarte Mistrzostwa Ziemi Dobrzyńskiej w Piłce Siatkowej Plażowej. Prosimy o zgłaszanie drużyn w UG Brzuze do 28 czerwca br. Do udziału w rozgrywkach zaprasza organizator - Gminny Klub Sportowy Pojezierze Brzuze.

Więcej artykułów…
Start
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości