Facebook

Startowa

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

Gminny Klub Sportowy „Pojezierze Brzuze” zaprasza na Gminny Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się 22 marca 2019 roku.

Lista odmian roślin zalecanych do uprawy na rok 2019

Lista odmian roślin uprawnych zalecanych do uprawy na rok 2019 w woj. kujawsko-pomorskim przez Zespół Porejestrowy Doświadczalnictwa Odmianowego Stacji Doświadczalnictwa Oceny Odmian w Chrząstowie, przekazana pismem Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Prośba Szkoły Podstawowej w Ostrowitem

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem zaprasza Wszystkich mieszkańców naszej gminy do wsparcia szkoły w akcji „Wielka mapa Polski”, która skierowana jest do uczniów klas 1 -3. Akcja ma na celu ogólnopolską wymianę tzw. pocztówkową pomiędzy szkołami. Zapraszamy mieszkańców gminy Brzuze do udziału w akcji, dzięki której razem z uczniami rozpoczynamy wielką przygodę i mamy możliwość wykorzystania materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ekspertów.

Akcja ma walor edukacyjny, ponieważ szkoła otrzyma dostęp do specjalnie przygotowanych materiałów edukacyjnych: filmy, zdjęcia, pokazy slajdów, artykuły, ciekawostki, które pozwolą poznać wszystkie zakątki kraju, uczniowie będą poznawali zasady adresowania i pisania listów oraz pocztówek, Nawiążemy kontakty z innymi szkołami i uczniami.

Wsparcie naszych działań może polegać na przekazywaniu do szkoły zdjęć, przygotowanych kart ilustrujących naszą piękną gminę, powiat. Promowanie ciekawych miejsc znajdujących się w naszej okolicy. Chcemy pokazać innym szkołom – jak piękna jest nasza mała Ojczyzna – gmina Brzuze, powiat rypiński. Oczekujemy na pomoc do 20 marca br.

Informacje KRUS

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informację Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nowych kwotach przychodu oraz rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Konsultacje do uchwały antysmogowej

Urząd Gminy Brzuze przekazuje informacje o opracowywaniu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu uchwały określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”). Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały wnieść można w ramach trwających konsultacji społecznych w dniach od 28 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej artykułów…
Start
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości