Facebook

Startowa

W uznaniu dla pracy sołtysów

We wtorek 25 lutego w wiejskiej świetlicy w Brzuzem odbyło się spotkanie gospodarzy wsi z przedstawicielami gminy Brzuze, związane z podsumowaniem działalności samorządów sołeckich w 2019 roku. Zbliżający się Dzień Sołtysa był okazją do podziękowań za pracę i zaangażowanie na rzecz mieszkańców gminy, które złożył zebranym wójt Jan Koprowski i przewodniczący rady Krzysztof Budziński. W spotkaniu uczestniczyli również: wiceprzewodniczący rady Tomasz Maklakiewicz oraz pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

- Sołtysi pełnią ważną rolę w społeczności wiejskiej, reprezentują sołectwa na forum samorządu gminy, ale przede wszystkim są animatorami działań w swoich miejscowościach. Dzięki pracy sołtysów i znajomości potrzeb sołectwa, samorząd gminy podejmuje bardziej trafne decyzje zgodne z potrzebami mieszkańców i specyfiką wsi. Dziękuję wszystkim za podjęcie tych niełatwych obowiązków, gratuluję osiąganych sukcesów i życzę pomyślności w kolejnych latach – mówił wójt Jan Koprowski.

Nasza gmina podzielona jest na 17 sołectw, w których sołtysi aktywnie wykonują swoje obowiązki, zaś najdłużej tę odpowiedzialną funkcję pełnią: Ryszard Rumianowski – sołtys Somsior (od 1992 r.) i Piotr Górski – gospodarz Marianowa (od 1993 r.).

image

Kanalizacja w Ostrowitem

Od końca lipca 2019 r. trwają prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze. Obecnie, w ramach drugiego etapu inwestycji, przyłącza wykonywane są w miejscowości Ostrowite. Zakończenie przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) planowane jest na czerwiec tego roku.

image

Informacja wojewody

Urząd Gminy Brzuze przekazuje Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem ASF.

- rozporządzenie
- mapa obwodów łowieckich

Przygotowania do spisu rolnego i powszechnego

19 lutego br. miało miejsce spotkanie wójta Jana Koprowskiego i Wioletty Szałkiewicz, zastępcy dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, podczas którego omówione zostały zagadnienia związane z organizacją i realizacją Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Przeprowadzony na terenie całego kraju Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach 1 września – 30 listopada tego roku, zaś Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzony zostanie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.
Odbywający się co 10 lat i zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny będzie realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Powszechny Spis Rolny obejmujący wszystkie gospodarstwa rolne realizowany jest raz na 10 lat. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, w formie odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego lub poprzez wywiad bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
Obecnie trwają prace przygotowawcze i organizacyjne spisów, a o szczegółach będziemy informować na bieżąco.

image

Rozmowy o chodniku w Okoninie

W poniedziałkowe przedpołudnie 17 lutego br. w Okoninie spotkali się przedstawiciele sołectwa Okonin ze starostą rypińskim Jarosławem Sochackim, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Piotrem Pawłowskim, radnym gminy Jarosławem Pucińskim i wójtem Janem Koprowskim. Głównym tematem rozmów był zakres prac i sposób finansowania budowy chodnika przy drodze powiatowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w pierwszym etapie chodnik zbudowany zostanie z materiałów Powiatu Rypińskiego na odcinku od remizy OSP do drogi gminnej w kierunku Giżynka, a wsparcia finansowego na wykonanie udzieli Gmina Brzuze.

image
Więcej artykułów…
Start
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości