Facebook

Wybory samorządowe 2018

W wyborach samorządowych, które odbyły się w niedzielę 21 października 2018 r. mieszkańcy gminy Brzuze zdecydowali kto przez najbliższe pięć lat będzie zarządzał ich gminą oraz reprezentował w radzie gminy, radzie powiatu i sejmiku województwa. Na kandydatów do rady gminy i powiatu, sejmiku województwa oraz w głosowaniu na wójta uczestniczyło 2613 wyborców z gminy Brzuze. Frekwencja końcowa w gminie Brzuze, która wyniosła 61,14% była najwyższa w powiecie rypińskim. Największy udział osób uprawnionych do głosowania w naszej gminie – 69,75% odnotowano w okręgu nr 15 – Sołectwo Żałe.
W wyborach wójta gminy, z poparciem1699 wyborców zwyciężył Jan Koprowski, który uzyskał poparcie ponad 66% wszystkich głosujących w niedzielnych wyborach i został wójtem gminy Brzuze.
30 października 2018 r. w urzędzie gminy odbyło się wręczenie zaświadczeń o wyborze na kadencję 2018-2023. Uroczystego przekazania dokumentów nowo wybranym radnym Rady Gminy Brzuze oraz Wójtowi Gminy Brzuze Janowi Koprowskiemu dokonała przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Agata Ciechanowska. Na zakończenie uroczystości wójt podziękował członkom komisji oraz pogratulował nowo wybranym radnym i złożył życzenia na nową kadencję.

Mandaty radnych w Radzie Gminy Brzuze przyszłej kadencji obejmą:
Okręg nr 1 - część sołectwa Ostrowite Osada: Jan Stefan Cieszyński
Okręg nr 2 – część sołectwa Ostrowite: Błażej Andrzej Makuch
Okręg nr 3 – część sołectwa Ostrowite: Wojciech Wiśniewski
Okręg nr 4 – część sołectwa Ostrowite: Jan Wawrzyński
Okręg nr 5 – Sołectwo Dobre: Kazimierz Tomasz Maklakiewicz
Okręg nr 6 – Sołectwa Marianowo i Gulbiny: Krzysztof Budziński
Okręg nr 7 – Sołectwo Trąbin: Agnieszka Elżbieta Betlejewska
Okręg nr 8 – Sołectwa Łączonek i Trąbin Rumunki: Paweł Kusiński
Okręg nr 9 – Sołectwo Brzuze: Leszek Borkowski
Okręg nr 10 – Sołectwo Giżynek: Przemysław Nalazek
Okręg nr 11 – Sołectwo Okonin i część sołectwa Ugoszcz: Jarosław Puciński
Okręg nr 12 – Sołectwo Ugoszcz: Adam Jan Tułodziecki
Okręg nr 13 – Sołectwa Kleszczyn, Piskorczyn i Przyrowa Mościska: Mirosław Ozimkowski
Okręg nr 14 – Sołectwa Radzynek i Somsiory: Sławomir Tomaszewski
Okręg nr 15 – Sołectwo Żałe: Piotr Przybylski

Nowo powołanych radnych oraz wójta czeka uroczyste ślubowanie, które odbędzie się podczas pierwszej sesji Rady Gminy Brzuze, przewidywanej na 20 listopada 2018 r.

image
Start
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości