Facebook

Dotacja na pracownię edukacji ekologicznej

W świetlicy wiejskiej w Brzuzem powstaje pierwsza w powiecie rypińskim gminna sala edukacji ekologicznej. W konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu inicjatywa Gminy Brzuze zyskała aprobatę i projekt został dofinansowany na poziomie 60% kosztów. W ramach przedsięwzięcia pracownię wyposażono m.in. w sprzęt multimedialny, meble oraz zestaw edukacyjny i elektroniczną stację pogodową. Zakres działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i przyrodniczego, które są obecnie prowadzone w gminie Brzuze jest bardzo szeroki. Udział w programie unieszkodliwiania azbestu, Ekopiec, wydawanie publikacji przyrodniczych czy ogólnopolski projekt „Pomagamy pszczołom” to tylko niektóre z przedsięwzięć proekologicznych. W nowopowstającej pracowni realizowane będą projekty mające na celu aktywizację mieszkańców w zakresie edukacji ekologicznej oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prowadzone będą również zajęcia warsztatowe i powstanie ścieżka edukacji ekologicznej, która w znacznym stopniu przyczyni się do zachowania naturalnego dziedzictwa naszego regionu.

image
Start
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości