Kadencja 2018-2023

Przewodniczący Rady Gminy Brzuze - Krzysztof Budziński
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brzuze - Kazimierz Tomasz Maklakiewicz


KOMISJE

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Adam Jan Tułodziecki

Komisja Budżetu, Finansów, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych
Przewodniczący - Piotr Przybylski

Komisja Rolnictwa, Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
Przewodniczący - Leszek Borkowski

Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
Przewodnicząca - Agnieszka Elżbieta Betlejewska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący - Paweł Kusiński

Jan Cieszyński
Paweł Kusiński
Błażej Andrzej Makuch
Przemysław Nalazek
Mirosław Ozimkowski
Jarosław Puciński
Sławomir Tomaszewski
Jan Tułodziecki
Jan Wawrzyński
Wojciech Wiśniewski