Rejestr Działalności Regulowanej

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) informujemy:

  • podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Brzuze jest: Zakład Usługowo – Handlowy „KARO” Józef Karczewski, ul. Szpakowa 12/A, 85-432 Bydgoszcz
  • miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN" Sp. z o.o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin