Sekretariat:
tel. (0-54) 270 11 23
mail: sekretariat@brzuze.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Michał Daczko
mail: iod@brzuze.pl

Wykaz numerów wewnętrznych:

 • sekretariat, kadry - 10
 • Wójt Gminy - 30, 17
 • sekretarz - 15
 • skarbnik - 32
 • stanowiska ds.:
  • ewidencji ludnośći - 18
  • działalności gospodarczej - 18
  • wydział meldunkowy - 18
  • PESEL - 18
 • przewodniczący RG - 13
 • stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac - 16
 • kierownik USC - 18
 • dowody osobiste - 18
 • obsługa Rady Gminy - 18
 • stanowiska ds.:
  • stanowisko ds. promocji, kultury i sportu - 36
  • informatyk - 36
 • stanowisko ds. obsługi kasowej - 19
 • stanowiska ds.:
  • kierownik Referatu Rozwoju Gminy - 41
  • planowanie przestrzenne i inwestycyjne - 41
  • mienie komunalne - 41
  • gospodarka nieruchomościami - 41
 • stanowisko ds. księgowości podatkowej - 22
 • stanowiska ds.:
  • rolnictwa i ochrony środowiska - 41
  • robót publicznych i prac interwencyjnych - 41
  • remontów i drogownictwa - 41
 • GZGK - 38
 • GOPS - (54) 233 06 66
 • stanowiska ds.:
  • zamówień publicznych - 40
  • pozyskiwania funduszy zewnętrznych - 40
  • obsługa FAKSU - 40
 • świadczenia rodzinne i mieszkaniówki - (54) 233 06 66
 • stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych - 39
 • Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny d/s Oświaty - 33 lub (54) 270 16 01