Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny d/s Oświaty

Kierownik - Jadwiga Majewska
87-517 Brzuze
tel. (0-54) 270 16 01