• Ochotnicza Straż Pożarna Dobre
  • Ochotnicza Straż Pożarna Giżynek
  • Ochotnicza Straż Pożarna Gulbiny
  • Ochotnicza Straż Pożarna Okonin
  • Ochotnicza Straż Pożarna Ostrowite
  • Ochotnicza Straż Pożarna Trąbin
  • Ochotnicza Straż Pożarna Żałe