W związku z wejściem w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich i pojawieniu się nowych możliwości finansowania działalności mieszkańców wsi, samorząd gminny wsparł organizacyjnie wszystkie nowe i przekształcone koła gospodyń z terenu naszej gminy. Dzięki uruchomionemu w końcu 2018 r. instrumentowi finansowemu aktywizującemu kobiety, zarejestrowało się 13 kół, które efektywnie realizują cele przyjęte w statutach. Wszystkie zarejestrowane organizacje oraz KGW działające na dotychczasowych zasadach z Marianowa, Przyrowy, Okonina i Somsior aktywnie współpracują z gminą Brzuze. Panie są szczególnie kreatywne: spotykają na szkoleniach i zajęciach rękodzielniczych, podczas których rozwijają swoje zainteresowania oraz dzielą zdobytym doświadczeniem i wiedzą. Uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych w gminie i powiecie, a także organizują wyjazdy i spotkania integracyjne.

 • Koło Gospodyń Wiejskich Brzuze
 • Koło Gospodyń Wiejskich Dobre
 • Koło Gospodyń Wiejskich Giżynek
 • Koło Gospodyń Wiejskich Gulbiny
 • Koło Gospodyń Wiejskich Kleszczynki
 • Koło Gospodyń Wiejskich Łączonek
 • Koło Gospodyń Wiejskich Marianowo
 • Koło Gospodyń Wiejskich Przyrowa
 • Koło Gospodyń Wiejskich Okonin
 • Koło Gospodyń Wiejskich Ostrowite Kolonia
 • Koło Gospodyń Wiejskich Ostrowite Wieś
 • Koło Gospodyń Wiejskich Radzynek
 • Koło Gospodyń Wiejskich Somsiory
 • Koło Gospodyń Wiejskich Trąbin Rumunki
 • Koło Gospodyń Wiejskich Trąbin Wieś
 • Koło Gospodyń Wiejskich Ugoszcz
 • Koło Gospodyń Wiejskich Żałe