Publikacja pt. "Krajobraz ziemi dobrzyńskiej" autorstwa dr inż. Jana Koprowskiego została wydana w 2016 roku dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz środków własnych Stowarzyszenia Dobrzyniacy w Brzuzem.