Teren Gminy Brzuze jest podzielony między pięć parafii – Świętej Anny  w Żałem, Świętego Stanisława Kostki w Ostrowitem, ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła w Rużu, Matki Bożej Bolesnej w Oborach  i Świętego Antoniego w Trąbinie. Szczególne miejsce dla mieszkańców stanowi należąca do żalskiej parafii drewniana kaplica w Studziance wraz z Kalwarią, w której znajduje się cudowne źródełko i która jest zabytkowym, charakterystycznym oraz wyróżniającym miejscowość i gminę obiektem. Tradycja pielgrzymowania do źródła uzdrawiającej wody sięga XVII w., choć wota świadczą, iż już w XVI w. miejsce to było uznawane za cudowne. Od setek lat na odbywające się w Studziance dwudniowe uroczystości odpustowe w święto Zesłania Ducha Świętego oraz świętego Jakuba (25 lipca) rokrocznie przybywali wierni z całej ziemi dobrzyńskiej, a nawet michałowskiej, chełmińskiej, Pomorza czy Mazowsza. Pielgrzymi czerpiący wodę ze źródła wierzą w jej uzdrowicielskie działanie dla oczu oraz skóry. Niestety materiały znajdujące się w płockiej kurii, a dokumentujące początki i historię tego miejsca zagubiły się, natomiast przechowywane w parafii żalskiej spłonęły wraz z pożarem plebani w XIX w.  Studzianka to jedyne w powiecie rypińskim miejsce pielgrzymkowe z cudownym obrazem Najświętszej Rodziny i uzdrawiającym źródełkiem. Silne jest również oddziaływanie kultu Matki Boskiej Bolesnej w Oborach, dokąd licznie udają się pielgrzymi nie tylko z terenu gminy. W miejscowościach gminy Brzuze znajduje się ponad 40 figurek i przydrożnych krzyży, z których wiele pochodzi z początku XX w. W zakresie stosunków wyznaniowych, obecnie gmina jest prawie jednolita, dominują w niej katolicy. Dawniej zauważało się niewielkie skupiska osadników niemieckich (Mościska, Kleszczyn), choć zdecydowana ich większość zamieszkiwała teren sąsiedniej gminy Rypin.


1. Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława Kostki w Ostrowitem

Proboszcz Parafii - ks. kan. Zbigniew Morawski
tel. (0-54) 270 11 25
www.parafiaostrowite.com.pl

2. Parafia Rzymskokatolicka Św. Antoniego w Trąbinie

Proboszcz Parafii - ks. Andrzej Bytner
tel. (0-54) 280 13 84
www.parafia-trabin.pl

3. Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny w Żałem

Proboszcz Parafii - ks. Tomasz Wójtowicz
tel. (0-54) 270 80 77

- kościół filialny
Kaplica Św. Rodziny w Studziance